Hjem

Seneste nyt:       

Nyt nr. af Ankerposten 4 -2023 .

Klik her

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Indlæg bragt i "Under Dannebrog" Nov./Dec. 2022

Medlemmer fra Haderslev Marineforening medflaggast var en del af modta-gelseskomiteen, da Haderslev Kommunes to adoptionsskibe, skolefartøjerne ERTHOLM og ALHOLM, ultimo september besøgte den sønderjyske købstad. (Foto: Svend F. Detlefsen)

HADERSLEV
haderslevmarineforening.dk.

For tiende gang i adoptionsperioden besøgte skolefartøjerne A 543 ERT-HOLM og A 544 ALHOLM adoptionskommunen Haderslev i weekenden den 23. til 25. september 2022.

Afdelingsnæstformand for Haderslev Marineforening, Svend F. Detlefsen, fortæller, at skibene blev modtaget af borgmester Mads Skov, medlem-mer af Kommunalbestyrelsen samt medlemmer fra Haderslev Marine-forening.

Weekendarrangementet stod på kommunal frokost i Det Maritime Hus, reception om bord på skoleskibene med traktement i Rådhusets frokostlokale, åbent skib med over 300 besøgende og guidet byrundtur i den gamle bydel i Haderslev for de vagtfrie besætningsmedlemmer.

Haderslev Kommune har renoveret et af lokalerne i marinehuset. Det er medlemmerne meget glade for, selv om det under renovering var nødven-digt at beskære deltagerantallet til 23 under et medlems- og ledsager arrangement den 21. oktober.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Haderslev Marineforening var samlet med damer til stegt flæsk med persille sovs. Fredag den 21. okt. I det maritime hus på havnen 18.

Vi var 23 personer, der var ikke plads til flere. På grund af, at Haderslev kommune er ved at restaurere, et af lokalerne, lokalet bliver udvidet og isoleret.

Hvilket vi er Kommunen meget taknemlig for.

Rollator for ældre søfolk :)

I anledning af "Soldatens dag" den 5. september, deltog Haderslev Marineforening i marchen fra Haderslev Kaserne til Gravene, hvor der blev holdt taler og senere var der musikalsk underholdning.

Deltager fra Haderslev Marineforening var, fra venstre:

  • Carl Erik Knudsen
  • Egon Selch
  • Johan Peter Orbesen