Admiralsforsamlingen 2020

Admiralsforsamlingen 2020, blev afholdt den 8 februar 20020 i Haderslev Marineforening's lokaler, Ved Havnen 18, Haderslev.


Formand Svend F. Detlefsen berettede om et vellykket og aktivt foreningsår med god opbakning fra den ca. 50 mand store medlemskreds.


Foreningens støttegruppe, de såkaldte "Marinetøser" fik også en positiv omtale og traditionen tro, blev der rundet af med en fællesspisning, hvor til damerne også var inviteret.


Skrevet af Leif.Referatet fra Admiralsforsamlingen kan læses her

Poul Emil med sit Æresdiplom.

Årets deltagere ved Admiralsforsamlingen