Seneste Admiralsforsamling

ADMIRALSFORSAMLING 2024:


Lørdag den 24. februar afholdt Marineforeningen Admiralforsamling.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ADMIRALSFORSAMLING 2024:


Admiralsforsamlingen 2024, blev afholdt den 24 februar 2024 i Haderslev Marineforening's lokaler, Ved Havnen 18, Haderslev.


Referat af Admiralsforsamlingen.

Palle Kok blev valgt som dirigent.

Årsberetningen blev fremlagt af formand Stig Winther. Beretningen blev godkendt af forsamlingen.

Årsregnskabet blev fremlagt af Kasserer Carl-Erik Knudsen. Årsregnskabet blev godkent af forsamlingen.

Bestyrelsens planer for det kommende år blev fremlagt af formand Stig Winther. Blev godkendt.

Der var ingen indkomne forslag.

Kontingentet blev blev vedtaget uændret til 550.00 kr.. Heraf skal der betales 160.00 kr. til Hovedforeningen.

Valg til bestyrelsen. Alle modtag genvalg, dog kom der en ny suppleant Vagn Christensen blev valgt istedet for Bent Toft Christensen.

Valg af Revisorer og suppleant. Modtog genvalg.

Valg af sendemænd til sendemandsmødet. Forslag ønskes.

Valg af flagbærer og reserve flagbærer. Carl-Erik Knudsen - Egon Selch - Johan Peter Orbesen. De modtog genvalg.

Uddeling af Æres Pullert. Den tilfaldt Næstformand Harry Madsen.

Formand Stig Winther takkede Kommunen for detgode samarbejde både til dagligt men også når Kommunens adoption skibe Altholm og Erthom kommer på besøg.