Seneste Admiralsforsamling

Admiralsforsamlingen 2021, blev afholdt den 12 februar 2022 i Haderslev Marineforening's lokaler, Ved Havnen 18, Haderslev.


Formand Svend F. Detlefsen berettede om et foreningsår med corona udfordringer og lange lukkede perioder, men god opbakning fra den ca. 50 mand store medlemskreds.


Referatet kan læses her