Nyheder og Events

Flådebesøg 2022.

Efter nogle års forsinkelse på grund af Coronaen, ankom  Haderslev Kommunens adoptions fartøjer Altholm og Ertholm fredag den 23. september og bliver til søndag den 24 september.


Fartøjerne er uddannelses fartøjer inden for Danmarks søværn, der uddannes Kadetter ombord. Det er tiende gang at fartøjerne blev modtaget efter at de adopteret af Haderslev Kommune.


Fartøjerne blev modtaget af  Haderslev Borgmester Mads Skov og af Medlemmer af Haderslev Byråd. Naturligvis deltog Haderslev Marineforening også i modtagelsen med opstilling på kajen med flagvagt i spidsen.


Ved ankomsten hilste Fartøjernes Førere på Borgmester, medlemmer af Byrådet og naturligvis også på medlemmer af Haderslev Marineforening.


Efter ankomsten var Kommunen vært for en frokost i Det Maritime Hus med efter følgende taler og udveksling af gaver. (Talerne kan ses under  galleriet / Webmaster)


Om aftenen var der Reception ombord på Altholm og Ertholm  og her havde Kommunen stillet Rådhusets frokost lokale til rådighed.


Lørdag den 24 september var der åbent hus på fartøjerne, ca. 300 af Haderslevs borgere aflagte et besøg.


Besætnings medlemmer der havde fri, var inviteret på rundtur i den gamle bydel i Haderslev med Guide.


Forfatter: Næstformand for Haderslev Marineforening,  Svend Detlefsen

Dobbeltklik her for at tilføje din egen tekst.

Flådebesøg 2019.

Billedet fra Venstre:

Svend F. Detlefsen formand Haderslev Marineforening

Stefan Møller Rasmussen Kaptajnløjtnant Chef Alholm

Martin Thomsen Premierløjtnant Chef Ertholm

Første viceborgmester Jon Krongaard

Fredag den 20. september, stod Haderslev Marineforening opstillet på havnen med flag, for at modtage Haderslev kommunes adoptions fartøjer Alholm og Ertholm.

De ankom kl. 11:30 og efter at repræsentanten for Haderslev kommune første viceborgmester Jon Krongaard havde budt velkommen, var kommunen vært ved en frokost i Haderslev Marineforenings domicil ”Det Maritime Hus”.

Tilstede var også byrådsmedlemmer.


Om aftenen var der social sammenkomst, først på fartøjerne senere i det Maritime hus.

Lørdag var besætningerne inviteret til at besøge beredskabsstyrelsen, samtidigt var der åbent hus på fartøjerne og ca. 400 var ombord for at se fartøjerne.

Lørdag aften stod Haderslev Marineforening for en sønderjysk aften. Det er tiende gang at Alholm og Ertholm besøger Haderslev.


Næste år har vi jubilæum, da adoptionen først blev indgået i 2010.


Søndag kl. 12:30 afsejlede de. 

Der var muligt, at komme med dem ud gennem Haderslev fjord til Årøsund. Det var et særdeles vel lykket besøg og vi glæder os allerede til næste år.


Svend Formand Haderslev marineforening.


Flådefartøjerne Altholm og Ertholm ved kaj i Haderslev Havn

Begge skibe er adopteret af Haderslev og vi glæder os til nye besøg.


Billedet er fra besøget den 14.-16. september 2018. Læs mere om dette besøg i Ankerposten 4-2018

Andre beretninger fra events i foreningen:

Meny:Forloren hare med tilbehør, dessert og kaffe.

Påske frokost Lørdag  30 marts 2024.